Wie en Wat is de SWH

 

Je hoort er regelmatig over en je ziet regelmatig publicaties waar ze in worden genoemd.

Wie of wat is nu eigenlijk Stichting Wijkbelangen Heikant?

De Stichting Wijkbelangen Heikant of kortweg SWH genoemd, is een vrijwilligersorganisatie die ontstaan is in 1982. De SWH. kent zijn oorsprong in de allereerste buurtvereniging in de Heikant. In 1980 is Heikant ’80 als eerste buurtvereniging opgericht waarna, naar gelang de wijk zich uitbreidde en steeds meer verenigingen het levenslicht zagen. Door deze uitbreidingen ontstond er behoefte aan het hebben van een rechtspositie voor de afdelingen onderling of middels een overkoepelend orgaan. Vanuit enkele bestuursleden van de toenmalige buurtvereniging Heikant ’80, aangevuld met enkele wijkbewoners, is er in die periode hard gewerkt aan de oprichting van een wijkorganisatie (SWH). Zo moesten er statuten komen en onder andere een huishoudelijk reglement. Dit initiatief heeft dus uiteindelijk geresulteerd in de oprichting op 6 januari 1982 van de Stichting Wijkbelangen Heikant.

Het doel van SWH was en is om initiatieven te nemen of te ondersteunen die de leefbaarheid en het algemeen welzijn van de wijkbewoners in het werkgebied van de Stichting bevorderen. Deze initiatieven werden en worden geprojecteerd op het noordelijke woongebied van Veldhoven.
Op het moment van oprichting bestond SWH uit de volgende afdelingen en deelnemers:

  • Buurtvereniging Heikant ’80
  • Buurtvereniging de Bergen (later Bergop geheten)
  • Sportcommissie Heikant (later SRH geheten)
  • Peuterspeelzaal de Speelberg als deelnemer
  • Gezondheidsgroep Heikant (niet te verwarren met het Gezondheidscentrum)
  • Voorlopige buurtvereniging deelplan 2 (later de Heijutters geheten)

Daarnaast zijn er in die tijd tal van initiatieven binnen, of in samenwerking met SWH, tot stand gekomen zoals:
Volkdansen, Handvaardigheidclub, Kindercarnaval, Buurtvereniging de Oerkant, Buurtvereniging de Bergketen, Jeugdvereniging Heikant, Cursus kleding maken, Handvaardigheidclub voor kinderen, Pastorale werkgroep Heikant, Redactie de Berg Echo.

Vanaf de oprichting van SWH, heeft deze een enorme groei doorgemaakt. Zo zijn er in de loop der jaren een 12-tal buurtverenigingen, de SRH, wijkblad de Berg-Echo, de Activiteitencommissie Heikant, Jeugdvereniging Heikant Oost en de organisatie van het (tiener)carnaval, onder de vlag van SWH actief in de wijk. Inmiddels moeten wij wel melden dat er buurtverenigingen zijn opgehouden te bestaan of andere organisaties zelfstandig zijn geworden.

De huidige organisaties of afdelingen hebben een eigen activiteitenkalender die geheel en alleen door vrijwilligers wordt voorbereid en uitgevoerd. Daarom is het temeer een enorme prestatie dat een vrijwilligersorganisatie als SWH al meer dan 40 jaar actief is in Veldhoven.

Op Algemeen Bestuursvergaderingen wordt telkens afgestemd welke weg we willen of moeten bewandelen om de doelstellingen te kunnen waarmaken. Dit zijn we verplicht aan onze oprichters, die de wijk body hebben gegeven, maar zeker ook naar u, onze wijkbewoners. Daarom wordt er aan alle kanten gewerkt en samenwerking gezocht met instanties, organisaties en winkeliers in de wijk om gezamenlijk zorg te dragen voor een omgeving waarin we veilig en met veel plezier kunnen wonen en ontspannen.

Wij begrijpen dat u zich soms afvraagt waar u moet zijn als u zich bij een buurtvereniging wil aanmelden of als u meer informatie over activiteiten in uw buurt of de wijk wil ontvangen. U kunt altijd terecht bij de buurtvereniging in de buurt waar u woont of bij SWH. U kunt de adressen van de buurtverenigingen en de contactpersonen vinden op deze website.

Mieke Hoddenbagh
Will Sanders
Karen Barnier