Publicatieborden

Stichting Wijkbelangen Heikant verzorgt de plaatsing van uw tekst voor een activiteit of evenement op de drie publicatieborden in onze wijk. Het ene bord vindt u bij de ingang van de Dom, gezien vanaf de Heerbaan, het tweede bord vindt u, komende vanaf het Flight Forum de 1e straat rechts en het derde bord treft u aan bij de ingang van Heikant-Oost op de Smelen.

Vanaf nu kunnen ook bewoners van de wijk De Polders een verzoek indienen om activiteiten en/of evenementen te plaatsen op één van de drie borden en dan met name het bord wat geplaatst is op de Smelen.

Hieronder volgen enkele voorwaarden die van toepassing zijn op het plaatsen van uw tekst op de publicatieborden.

  1. Er worden hoofdzakelijk activiteiten en/of evenementen gepubliceerd die worden georganiseerd binnen de wijk Heikant/De Kelen en de Polders, waarbij het 3e bord voornamelijk bestemd is voor De Polders. Indien er geen tijdig verzoek van de Polders is ingediend, wordt het 3e publicatiebord ingezet voor Heikant/De Kelen.
  2. Indien er geen aanbod is voor een activiteit of evenement in de wijk Heikant/De Kelen/De Polders, beslist de Beheerder (al dan niet in overleg) of er toch activiteiten of evenementen van buiten de wijk geplaatst kunnen worden. Een en ander zal in overleg met de adverteerder gaan.
  3. De publicatie mag voor niemand beledigend en/of aanstootgevend zijn.
  4. De publicatie moet minimaal 3 weken voor dat de activiteit of het evenement gaat plaatsvinden binnen zijn op het e-mailadres publicatiebord@wijkbelangenheikant.nl
  5. De publicatie van een activiteit en/of evenement begint circa twee weken voor aanvang van de bedoelde activiteit of het bedoelde evenement.
  6. De prijs per publicatie, per bord, is Eur. 13,00 voor maximaal twee regels of deel daarvan. Er kunnen per bord maximaal zes regels geplaatst worden. Indien de vraag groter is dan de beschikbare ruimte, bepaalt de Beheerder welke publicaties geplaatst worden. Sommige letters, zoals de ‘w’ nemen iets meer ruimte in beslag, zodat mogelijk de tekst moet worden aangepast.
  7. De beheerder zal aangeven aan de adverteerder of de tekst qua afmeting past. Zo niet, dan zal een aangepast voorstel worden voorgelegd aan de adverteerder.
  8. Na afloop van de activiteit of het evenement wordt de betreffende publicatie binnen circa vijf dagen door de beheerder, of aan degene aan wie deze handeling is uitbesteed, verwijderd.
  9. Tot uiteindelijke plaatsing van tekst op het publicatiebord wordt eerst dan overgegaan, wanneer de kosten daarvoor door de aanvrager zijn voldaan op bankrekening NL34RABO0136211208 t.n.v. Stichting Wijkbelangen Heikant o.v.v. publicatie …….. (uw organisatie) en referentienummer. Dit krijgt u van ons zodra wij bevestiging van de aanvrager hebben dat er tekst geplaatst mag worden.
  10. De beheerder beslist in gevallen waarin niet is voorzien.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan nodigen wij u bij deze uit om die te sturen naar het e-mailadres publicatiebord@wijkbelangenheikant.nl