De gemeente Veldhoven wil belangrijke dier- en plantsoorten een betere leefomgeving geven. Daarom zijn ze het project ‘Natuur in de wijk’ gestart in de woonwijken Heikant en ’t Look, waar ze vanaf oktober nieuwe bloemen- en kruidenveldjes aanleggen.

Vogels, vleermuizen, insecten, planten en struiken hebben allemaal een plek in ons landschap, zeker ook in het stedelijk gebied. Helaas vinden al deze diersoorten steeds moeilijker een plekje om voedsel te zoeken en te nestelen. Wie mee wilde doen aan Natuur in de Wijk kon eerder dit jaar beplanting, bloemenzaad, nestkasten of bomen/struiken bestellen bij ORBIS. Veel mensen hebben hier gebruik van gemaakt. In het komend plantseizoen worden bomen en struiken geplant.

Bloemen en kruiden

Enkele geïnteresseerden hebben een verzoek ingediend om een deel van het openbaar gebied in hun buurt om te vormen naar een bloemenveld om de biodiversiteit te verhogen. Deze verzoeken zijn door de gemeente bekeken en locaties beoordeeld. In de komende tijd vormen ze op 5 verschillende locaties, intensief gemaaide gazons om naar bloem- en kruidenrijke veldjes. De gemeente kan helaas niet op alle verzoeken ingaan. De direct aanwonenden hebben een brief ontvangen over het voornemen om het gazon te veranderen in een bloemenveldje en de daarbij behorende werkzaamheden.

De 5 locaties zijn:

  • De Hovenier, 900 vierkante meter voor nummers 13 tot en met 23;
  • Reuzenberg/Dompad, 750 vierkante meter voor nummers 38 tot en met 52;
  • Nieuwe Kerkstraat, 360 vierkante meter langs Berg nummer 2;
  • Galgenberg, 340 vierkante meter langs nummers 33 en 35;
  • Brouwershei/Dompad, 700 vierkante meter achter nummers 2 tot en met 18.

30 kruidensoorten

Het bloemenmengsel bestaat uit ongeveer 30 soorten wilde kruiden. Naast nectar en stuifmeel biedt dit mengsel een aantal planten, die van belang zijn als ‘waardplant’ voor wilde bijen en vlinders. Van deze planten zijn ze afhankelijk om te kunnen eten en voortplanten. De hoogte van de kruiden en bloemen is gemengd laag en hoog en varieert tussen de 30 en 120 centimeter. Vanaf het 2de en 3de jaar zal de bloei van het veldje uitbundiger zijn, omdat er 2-jarige planten in het zaad doorgemengd zijn. Deze gazons worden niet meer wekelijks gemaaid. Afhankelijk van de ontwikkeling gebeurt dat nog maar 1 of 2 keer per jaar.