Wie vaker op kinderboerderij de Hazewinkel komt miste ze zeker al: de loslopende kippen, pauwen, parelhoenders en kalkoenen. Ook de vijver zag er maar verlaten uit. Dat kwam door de ophok- en afschermplicht die op 5 oktober 2022 in heel Nederland inging. Die was nodig om pluimvee te beschermen tegen de vogelgriep. Bezoekers van kinderboerderijen in Nederland mochten niet tussen het pluimvee komen. Nu is dat voorbij.

Het goede nieuws kwam op 6 juli 2023. Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LVN) besloot de ophok- en afschermplicht voor pluimvee in te trekken voor bijna heel Nederland. Nooit eerder was het nodig om pluimvee en vogels zo lang binnen te houden. Maar sinds 7 juli zijn alle poorten van de tijdelijke verblijven weer open en geniet het pluimvee weer buiten op het terrein.

Natuurlijk gedrag

Op kinderboerderij De Hazewinkel was vanwege de vogelgriep een grote tent opgezet voor de pauwen, parelhoenders en kalkoenen. Zo konden we de dieren zoveel mogelijk vierkante meters bieden. Maar ondanks dat er gezorgd werd voor verrijking voor de dieren, scharrelen ze natuurlijk veel liever los rond op het terrein. Voor de eenden die normaal de grote vijver en het aangrenzende stuk weide tot hun beschikking hadden, zetten we een stuk terrein af. Ook groeven we een vijver uit, zodat ze zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag konden blijven uitoefenen.