De wachttijden voor huishoudelijke ondersteuning nemen in heel Nederland toe. Ook de situatie in Veldhoven is zorgwekkend. De wachttijd is op dit moment opgelopen naar enkele maanden. De vraag om huishoudelijke ondersteuning is toegenomen, maar de aanbieders hiervan hebben te maken met stijgende personeelstekorten.

Is er een oplossing?

Het is belangrijk dat huishoudelijke ondersteuning op tijd beschikbaar is voor die inwoners die het écht nodig hebben. Inwoners die de ondersteuning niet zelf kunnen regelen en betalen. En ook geen hulp kunnen krijgen van iemand uit de omgeving. Gemeenten en aanbieders onderzoeken daarom mogelijke oplossingen. Omdat er krapte is op de arbeidsmarkt is er niet meteen een oplossing.

Meerdere oplossingsrichtingen zijn belangrijk om de druk op huishoudelijke ondersteuning te verlagen zodat de zorg beschikbaar blijft voor kwetsbare inwoners. Bijvoorbeeld door deze zorg over klanten te verdelen of op een andere manier te zoeken naar nieuwe collega’s. Maar ook door een beroep te doen op inwoners om voor zichzelf en voor elkaar te zorgen wanneer dit kan. De gemeente Veldhoven staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun rol in de samenleving.

Wat kunt u zelf doen?

Kunt u niet alles zelf meer en heeft u behoefte aan ondersteuning bij het huishouden? Mogelijk kunnen buren, vrienden of familieleden iets betekenen. Is dit niet het geval? Dan kunt u misschien een particuliere schoonmaakhulp inschakelen als deze beschikbaar is. Als de huishoudelijke hulp op een andere manier geregeld kan worden dan via de gemeente, neemt het aantal nieuwe aanvragen af. Dan kan de gemeente Veldhoven de zorg blijven bieden aan diegenen die ons het hardst nodig hebben.

Komt u er echt niet uit?

De gemeente organiseert de ondersteuning voor inwoners met een beperking of chronische aandoening die zelfstandig wonen. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een melding voor huishoudelijke ondersteuning via de Wmo, moet worden gezien als laatste stap. Als er geen andere mogelijkheden zijn. U leest hier meer over op de pagina Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).