Wilt u tijdelijk iets op grond van de gemeente plaatsen, zoals een container, bouwkeet, hoogwerker of bouwmaterialen? Dan moet u dit bij de gemeente Veldhoven melden of een vergunning aanvragen.

Een melding doet u minimaal 2 weken van tevoren. Houd u aan deze termijn, anders kunt u misschien niet op de gewenste dag met het werk beginnen. De voorwaarden vindt u op www.veldhoven.nl/gebruik-openbaar-gebied. In een enkel geval vraagt u een vergunning acht weken van tevoren aan.

Kosten

Het tijdelijk gebruik van gemeentegrond kost:

€ 1,65 per m2 per week; of
€ 5,05 per m2 per maand.

Aanvraagformulier

Op de website van de gemeente vindt u ook het aanvraagformulier. U maakt op het aanvraagformulier een situatieschets. Plaatst u iets op de openbare weg (dat zijn ook fietspaden), dan levert u een tekening aan. Hierop is te zien hoe u de weg gaat afsluiten (met welke borden). En hoe u eventueel het verkeer omleidt.