De reuzenberenklauw is een overblijvende plant die tot 3 meter hoog kan worden. De bladeren zijn tot 1 meter lang, scherp getand met van de onderkant haren. De stengel is hol, heeft paarse vlekken en ook haren. Vanaf half juni bloeit de plant met witte grote bloemen met schermen tot 50 cm doorsnee. Wanneer de plant zaden krijgt, sterft hij af. De plant komt hier niet van nature voor. U kunt hem gemakkelijk verwarren met de gewone berenklauw. Deze is veel kleiner (tot 1,5 meter) en komt hier wel van nature voor. Het sap van de reuzenberenklauw kan leiden tot ernstige brandwonden. Dit gebeurt alleen bij zonlicht.

Ongewenste plant

Sinds augustus 2017 staat de reuzenberenklauw op de Europese lijst van ongewenste planten. Dit betekent dat u de planten moet verwijderen. Als u de bloemen mooi vindt, mag u hem laten staan als niemand erbij kan. Zorg er wel voor dat de plant geen zaad vormt. Dit kan door de plant af te maaien zodra hij uitgebloeid is. In het openbaar groen zorgt de gemeente voor verwijdering van de plant. Ziet u een reuzenberenklauw op openbare grond, dan kunt u dit melden bij de gemeente (www.veldhoven.nl/melding-openbareruimte).

Wilt u reuzenberenklauw verwijderen uit uw tuin?

U kunt de plant het beste vroeg in het voorjaar op minstens 15 cm onder de grond afsteken. Herhaal dit als de plant terugkomt in de zomer. Een andere mogelijkheid is afmaaien. Dit moet u wel vaker herhalen. Draag beschermende kleding en bescherm uw ogen. De plant mag bij het groenafval.

Toch een reuzenberenklauw aangeraakt?

Een paar tips:

  • Was de huid direct met water en zeep.
  • Als dit niet kan, bedek de huid dan meteen zodat er geen zonlicht bij kan.
  • Kreeg u sap in uw ogen, spoel direct met veel water.
  • Als u het niet vertrouwt, ga dan naar de huisarts.