Omdat de energieprijzen flink zijn gestegen, krijgen mensen met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag van maximaal € 800,-. Op dit moment hebben in Veldhoven al zo’n 900 huishoudens de energietoeslag automatisch ontvangen. Heeft u de energietoeslag niet gekregen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? U kunt deze nu aanvragen via deze website.

Wat verstaat men onder een laag inkomen? Dat zijn inkomsten tot 120% van het sociaal minimum. Huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag tellen we niet mee als inkomen. Ook kijkt men bij deze regeling alleen naar het inkomen en niet naar vermogen.

Hoe kan ik energietoeslag aanvragen?

Op de pagina Energietoeslag van de gemeente Veldhoven staat een digitaal aanvraagformulier. Vooraan in het formulier staat welke bijlagen u nodig heeft voor de aanvraag. Zorg dat u deze bij de hand heeft als u het formulier invult.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag?

Er zijn een aantal uitzonderingen. U krijgt geen energietoeslag als u:

  • Jonger bent dan 21 jaar
  • Student bent
  • In een wooninstelling woont
  • Dak- of thuisloos bent
  • Ingeschreven staat met een briefadres
  • De toeslag al heeft ontvangen in een andere gemeente

Komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag en heeft u toch grote problemen met het betalen van de energierekening? Neem dan contact met de afdeling Werk en Inkomen via 14 040 of gemeente@veldhoven.nl. Mogelijk komt u in aanmerking voor andere regelingen.