Onlangs zijn ruim 9.500 bomen in Veldhoven geïnspecteerd. In opdracht van de gemeente controleerde een specialist of de bomen veilig zijn en onderhoud nodig hebben. Daaruit blijkt dat ongeveer 163 bomen op verschillende plekken in Veldhoven er slecht aan toe zijn. Deze bomen kunnen gevaarlijk zijn voor de directe omgeving. Daarom laat de Gemeente ze nu kappen. De boomstronken die overblijven, blijven staan, tenzij ze in een grasstrook of in de verharding staan.

Een tekening met locaties is te raadplegen op de gemeentelijke website van Bomenwacht. (Zoom in op straatniveau om de locaties te kunnen zien.)

De inspecteurs keken onder andere naar:

  • conditie (is de boom gezond? Zijn er afwijkingen/aantastingen aan stam, kroon en/of wortels?);
  • dood hout (is er dood hout en is dat gevaarlijk?);
  • stabiliteit (staat de boom stevig?);
  • snoeibehoefte (is het tijd de boom bij te snoeien?);
  • zwamaantastingen.

Bomen met een fors aangetaste stam- of wortel kunnen makkelijker omwaaien. Ook andere afwijkingen, zoals afstervingsverschijnselen, kunnen gevaarlijk zijn. Het aftakeling is in de meeste gevallen onomkeerbaar. Daarom moeten ze een boom dan laten rooien (weghalen).

In de loop van dit jaar kijkt de gemeente welke bomen ze laten vervangen. Die aanplant vindt dan plaats in dit voorjaar of aankomend najaar.

De rooiwerkzaamheden zijn gestart en zijn in maart afgerond.