Het is voorjaar, de temperatuur gaat omhoog en bomen, struiken en planten worden groen. In de loop van april gaat ook het blad van de eikenbomen weer groeien. Tijd voor bestrijding van de eikenprocessierups want dan gaan de eitjes zich ontwikkelen tot rupsen. Het bestrijdingsplan voor dit jaar is klaar. De gemeente heeft rekening gehouden met de ervaringen van andere jaren, toen er erg veel overlast was en met het aantal meldingen uit 2021. Dit jaar behandelen ze ruim 3.300 eiken.

Nestkastjes

In de eikenbomen, bij onder andere kinderboerderij De Hazewinkel, MFA Midden en De Run 2000 heeft de gemeente nestkastjes voor meesjes opgehangen. Deze vogeltjes voeren hun jongen met allerlei insecten, óók met de eikenprocessierups. Zo helpen ze hopelijk mee met de bestrijding.

Bestrijding met biologische middelen

Sinds 2010 bestrijdt de gemeente de eikenprocessierups met biologische middelen. Dat doen ze als de eikenblaadjes beginnen te groeien. Met een boomnevelspuit spuiten ze de bestrijdingsvloeistof zo hoog mogelijk in de bomen.

Bestrijding met aaltjes Sterrenlaan

In de eikenbomen aan de Sterrenlaan komen beschermde vlindersoorten voor. De gemeente volgt hiervoor de aanwijzingen van de Vlinderstichting en bespuiten deze eikenbomen met aaltjes (een soort miniwormpjes die processierupsen opeten). De eerste bespuiting is waarschijnlijk in de week na Pasen. Dit hangt af van de bladontwikkeling. De tweede bespuiting volgt waarschijnlijk na ongeveer tien werkdagen. Dit gebeurt in de avond of nacht, want alleen dan werkt het middel: als het wordt blootgesteld aan daglicht is het niet of nauwelijks meer actief.

Bestrijding met bacteriën op andere plaatsen

De rest van de eikenbomen die ze behandelen, bespuiten ze preventief met een biologisch bacteriënpreparaat. Dit gebeurt als de bomen een bladbezetting hebben van 30-50%. Afhankelijk van hoe de natuur zich ontwikkelt, is dit eind april, begin mei. De planning is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de bladontwikkeling. De behandeling gebeurt in de kernen/bebouwingen overdag en in de avonduren in het buitengebied.

Het bespuiten in de avonduren kan voor wat geluidsoverlast zorgen, de gemeente vertrouwt op uw begrip hiervoor.

Wegzuigen van nesten

Ook na de preventieve bestrijding kunnen er nog steeds nesten in de eikenbomen komen. In dat geval worden die weggezogen. Nesten in eikenbomen die niet preventief zijn besproeid worden alleen weggezogen op plaatsen waar meerdere mensen er veel last van hebben, zoals langs druk bereden fietsroutes, wandelroutes en bij speelterreinen. Plantsoenstroken en bossingels die tegen erfafscheidingen aanliggen,  worden bijvoorbeeld dus niet meegenomen.

Plaatsen van informatieborden/waarschuwingsborden

In bos- en natuur gebieden bestrijdt de gemeente niet, daar laten ze de natuurlijke vijanden hun werk doen. Bij de toegangspaden in bossen en natuurgebieden worden waarschuwingsborden geplaatst om de bezoekers te informeren over mogelijke overlast.

Kaart van bomen

Op de pagina www.veldhoven.nl/eikenprocessierups kunt u onder het kopje ‘Waar en hoe bestrijden we’ een interactieve kaart vinden met de gebieden waar de gemeente bestrijdt. Op deze pagina kunt u ook een melding maken van nesten in het openbaar gebied.

Meer informatie

Het Kennisplatform eikenprocessierups op www.processierups.nu geeft u antwoord op veel vragen.